HypotheekTips

Als je een huis koopt, moet je verplicht bij de notaris langs. Zowel de leveringsakte als de hypotheekakte moet immers door de notaris ‘gepasseerd’ worden. De kosten van die aktes, daar schrikken veel mensen van. Een stuk papier, met een aantal standaard tekstblokken uit de computer, waar alleen op bepaalde plekken specifieke gegevens ingevuld moeten worden – hoe ingewikkeld kan dat nu zijn? Waarom moet dat honderden euro’s kosten? Deze vragen worden door consumenten vaak gesteld.

Het ligt natuurlijk niet zo heel eenvoudig dat met een simpel document met wat invulvelden de akte geregeld is. Een notaris moet veel meer dingen doen en let op veel meer aspecten dan wij als buitenstaander weten. Interessant om te weten is wel, dat de tarieven van notarissen inmiddels flink uiteen lopen. Vroeger waren er vaste tarieven, die door iedere notaris gehanteerd werden. Er was geen sprake van prijsconcurrentie en de kosten van de aktes waren dan ook enorm hoog.

In 2003 werden de notaristarieven vrijgegeven. Dat leidde echter niet meteen tot een verlaging van de prijzen. Zolang geen enkele notaris met lagere tarieven ging werken, was er voor niemand de noodzaak om met minder marge genoegen te nemen. Omdat Vereniging Eigen Huis hier niet blij van werd, is zij toen gestart met de Eigen Huis Notarisservice, met duidelijk lagere tarieven dan bij de reguliere notarissen. Die service heeft Eigen Huis op een gegeven moment zelfs kunnen opheffen, omdat de markt inmiddels was opengebroken en er meer notariskantoren waren die bereid waren goedkoper te werken. Onlangs is er onderzoek gedaan naar de werking van de vrije tarieven bij het notariaat, met als conclusie dat deze inmiddels goed werken. Al is niet iedereen het daarmee eens: er zijn notarissen die vinden dat de concurrentie en de lagere tarieven leiden tot een mindere kwaliteit van hun dienstverlening. Zij willen graag de hoge vaste tarieven terug. Helemaal nu de verdiensten van notarissen ernstig zijn teruggelopen door de crisis in de vastgoedmarkt.

Het onderzoeksinstituut, WODC (een centrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie) vindt dit allemaal niet nodig. Ook het instellen van minimumtarieven is in haar ogen geen noodzaak. Wat wel? Dat notariskantoren met hun tijd meegaan. Het aanpassen van de kantoororganisatie en innovatie, dat is nodig voor de notarissen om deze zware periode te overleven.

Wat niet werkt is het uitmelken van consumenten die voor een bepaalde handeling van het kantoor afhankelijk zijn, zoals het terugvragen van teveel betaalde overdrachtsbelasting. Dat kan op dat moment wel wat geld in het laatje brengen, maar is heel slecht voor het imago van het kantoor en de gehele notarisbranche.