Verzekeringen

Het zorgstelsel

Wanneer je je niet binnen vier maanden na het ontstaan van je verzekeringsplicht hebt aangemeld bij een zorgverzekeraar, dan krijg je een bestuurlijke boete. Hetzelfde geldt voor verzekerden die na het opzeggen van hun oude verzekering niet voor 1 februari zijn aangemeld bij een nieuwe zorgverzekeraar en hun ziektekosten niet verzekeren op tijd. Een bestuurlijke boete heeft tot gevolg dat er geen sprake van verzekering ziektekosten is tot op de dag van aanmelding en er dus ook geen recht bestaat op vergoeding van ziektekosten. Voor de niet-verzekerde periode moet iedereen van 18 jaar en ouder een boete betalen die is vastgesteld op 130 procent van de premie van de basis zorgverzekering die is gekozen. Er bestaat gedurende deze periode geen recht op zorgtoeslag. Wil je in beroep gaan tegen de boete, dan kan dat bij het College voor Zorgverzekeringen (CVZ).

Principiële bezwaren

Wanneer je op grond van je levensovertuiging onoverkomelijke bezwaren hebt tegen het hebben van een zorgverzekering, dan kun je dat bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) aangeven. Je ontvangt dan van de SVB een verklaring waarin staat dat je voor een of meerdere verzekeringswetten als gemoedsbezwaarde wordt beschouwd. Je betaalt als gemoedsbezwaarde geen premie. Omdat de overheid wil voorkomen dat mensen zich om financiële redenen aanmelden als gemoedsbezwaarde, moet deze groep wel bijdrage vervangende loon- of inkomstenbelasting aan de Belastingdienst betalen.

Zorgverzekering kinderen

Ook kinderen onder de 18 jaar zijn verplicht zorgverzekerde te zijn. De ouders dienen voor hen een zorgverzekering af te sluiten. Kinderen onder de 18 jaar betalen geen zorgpremie, deze wordt door het Rijk betaald. Ook het eigen risico is bij kinderen niet van toepassing. Of het kind ook gratis aanvullend is verzekerd, hangt af van de zorgverzekeraar. De meeste verzekeraars bepalen dat de laagste dekking van de aanvullende verzekering van beide ouders van toepassing is op het kind. Hoewel tandheelkundige hulp bij volwassenen niet valt onder de basisverzekering, is dit voor kinderen tot 18 jaar wel het geval. Hier hoef je als ouder dus geen extra verzekering voor af te sluiten. Let er op dat er doorgaans een bepaalde termijn in de voorwaarden is opgenomen waarbinnen kinderen na de geboorte moeten worden bijgeschreven op de zorgverzekering.

Acceptatieplicht zorgverzekering

Zorgverzekeraars Nederland hebben een acceptatieplicht, zij mogen niemand weigeren die een basis ziektekostenverzekering aanvraagt. Deze regeling geldt niet voor de aanvullende verzekering.

Nieuw zorgstelsel

Het nieuwe zorgstelsel bestaat sinds 1 januari 2006. Het nieuwe zorgstelsel werd ingevoerd omdat de gezondheidszorg onbetaalbaar dreigde te worden wegens onder meer de aankomende vergrijzing. Met de invoering van het nieuwe zorgstelsel is het verschil tussen particulier en ziekenfonds verzekeren verdwenen. Iedere Nederlander van achttien jaar of ouder wordt geacht premie ziektekosten te betalen voor de basisverzekering. De overheid betaalt de premie voor mensen die jonger zijn dan achttien jaar. Wie geen basisverzekering heeft afgesloten krijgt een boete. De boete bedraagt 130% van de premie die u zou hebben betaald als u wel verzekerd was.

De basisverzekering

Binnen de basiszorgverzekering vallen:

  • Geneeskundige zorg, waaronder zorg door huisartsen, ziekenhuizen, medisch specialisten en verloskundigen
  • Ziekenhuisverblijf
  • Tandheelkundige zorg (tot 22 jaar, vanaf 22 jaar alleen specialistische tandheelkunde en het kunstgebit)
  • Hulpmiddelen
  • Geneesmiddelen
  • Kraamzorg
  • Ziekenvervoer (ambulance en zittend vervoer)
  • Paramedische zorg (beperkt fysiotherapie/ oefentherapie, logopedie, ergotherapie, dieetadvisering)

De inhoud van de basisverzekering ziektekosten is sinds de invoering van de nieuwe ziektekostenverzekering elk jaar nog aangepast. 

Het wettelijk verplicht eigen risico voor het basispakket van de zorgverzekering is verhoogd van 170 naar 220 euro. De premie voor de ziektekostenverzekering kunnen enorm verschillen per aanbieder, zeker als je bereid bent het eigen risico vrijwillig te verhogen. Vergelijk altijd goed de premies, zo vind je de goedkoopste basisverzekering.

Aanvullende verzekering

Je kunt de basis zorgverzekering uitbreiden door middel van een aanvullende zorgverzekering. In dit aanvullende pakket zitten verschillende vormen van medische zorg die door de basisverzekering niet worden gedekt. Je kunt hierbij denken aan alternatieve geneeswijzen of uitgebreide tandartsenhulp die je kunt verzekeren met de tandartsverzekering. De inhoud van aanvullende verzekering ziektekosten is door de verzekeraars naar wens samen te stellen. Je betaalt voor aanvullende verzekeringen extra premie.

De aanvullende zorgverzekeringen van de zorgverzekeraars vallen niet onder de wettelijke voorwaarden van de zorgverzekering. Dat betekent dat de acceptatieplicht op aanvullende verzekeringen niet van toepassing is. Het is aan de zorgverzekeraars zelf om te bepalen welke aanvullende verzekeringen zij aanbieden en met welke premie. Ook mogen zij zelf de voorwaarden opstellen die gelden voor de aanvullende verzekering. Als je door een verzekeraar wordt geweigerd voor een aanvullend pakket, betekent dat niet dat je ook voor het basispakket wordt geweerd. Hierop is de acceptatieplicht namelijk wel van toepassing.

Eigen risico zorgverzekering

Er geldt een verplicht eigen risico voor de basis zorgverzekering en voor alle zorgverzekerden van 18 jaar en ouder. Dit eigen risico bedraagt ongeveer 350 euro per jaar per verzekerde. Bij het verplichte eigen risico tellen de kosten voor huisarts, verloskundige zorg en kraamzorg niet mee. Verder ontvangen chronisch zieken en gehandicapten een financiële compensatie. Je kunt daarbovenop zelf kiezen voor een vrijwillig eigen risico van 100, 200, 300, 400 of 500 euro. Je moet de kosten tot aan het bedrag van het eigen risico zelf betalen.

Door het verplichte eigen risico zorgverzekering te verhogen met een vrijwillig eigen risico kun je besparen op je zorgpremie. Een hoger eigen risico ziektekosten betekent namelijk een lagere premie. Dit klinkt natuurlijk gunstig voor mensen die willen besparen op hun zorgverzekering, maar je moet er wel rekening mee houden dat er de nodige risico’s aan een goedkope verzekering kleven. Een ongeluk zit immers in een klein hoekje en je weet nooit van tevoren of je het komende jaar ziek gaat worden. Is dat wel het geval dan zul je in staat moeten zijn om een groot deel van de rekening zelf te betalen. Sommige medische kosten zijn niet van toepassing op het eigen risico. Het gaat hierbij enkel om zorg uit het basispakket, waaronder huisarts- en kraamzorg, specialistische behandelingen in het ziekenhuis en geneesmiddelen. Voor kosten uit de aanvullende verzekering geldt dat deze niet af gaan van het eigen risico.

Naast het verhogen van het eigen risico kan het vergelijken van de premiekortingen die verzekeraars bieden bij een eigen risico nog meer voordeel opleveren. Opvallend genoeg is namelijk gebleken dat deze behoorlijke verschillen vertonen.