Verzekeringen

Ziektekostenverzekering

Ieder jaar is 1 januari weer een spannende datum voor veel mensen. Niet alleen omdat het nieuwe jaar dan weer begint, maar ook omdat alle ziektekosten verzekeringen dan weer verlengd worden. En een verlenging van deze verzekering brengt vaak een wijziging in de polisvoorwaarden en in de premiekosten met zich mee. Een groot deel van de Nederlanders gaat verzekeringen vergelijken en gaat er automatisch vanuit dat hun huidige ziektekostenverzekering blijft voldoen aan hun eisen en laten de verzekering stilzwijgend verlengen. De vraag is echter of dit altijd terecht is, aangezien de gewijzigde ziektekosten polisvoorwaarden van grote invloed kan zijn op uw situatie. Het is daarom zeer belangrijk om het pakket dat u van uw verzekeraar toegestuurd krijgt goed door te nemen en te toetsen aan uw huidige situatie en zorgbehoefte. Neem daarbij ook de ziektekosten tips die u aantreft in media als kranten, televisie en via het internet zeer ter harte en doe uw voordeel met deze tips.

Ziektekostenverzekeringen vergelijken

Waar u altijd verstandig aan doet is het vergelijken van de verschillende verzekeringen die er op dit gebied op de markt zijn. Aangezien iedere ziektekosten verzekeraar zijn polisvoorwaarden en premies aanpast kan het best zijn dat de verzekeraar waar u in het voorgaande jaar voor heeft gekozen helemaal niet meer zo goed bij u past. Let, zoals altijd, goed op de kleine lettertjes (altijd een goede tip) voordat u besluit over te stappen naar een nieuwe partij. Het kan in eerste instantie lijken alsof uw nieuwe zorgverzekeraar goedkoper is voor uw ziektekosten dan uw huidige, maar achteraf kunt u wel eens bedrogen uitkomen. Bij veel zorgverzekeringen betaalt u een lagere premie indien u een groter eigen risico heeft. Dit scheelt u een redelijk bedrag in de maandpremie van uw ziektekosten, maar als u onvoorzien gebruik moet maken van de diensten van een tandarts of een dokter dan kunnen de ziektekosten die voor eigen rekening zijn oplopen tot wel 500 euro. U komt dan uiteindelijk toch nog uit op meer kosten. Of u moet kiezen voor een hoog of laag eigen risico is geheel afhankelijk van uw persoonlijke situatie en dus betreft het hier een inschatting die u zelf dient te maken. Ook het vergelijken van het basispakket bij iedere ziektekosten verzekeraar is zeker geen overbodige luxe. Veel mensen gaan er vanuit dat dit basispakket overal wel zo ongeveer gelijk is. Dat is echter niet zo. Alleen al in de prijs kan bijna 20 euro verschil zitten tussen de verschillende verzekeraars en aangezien het hier gaat om een ziektekosten maandpremie lopen de verschillen per jaar dan al snel op richting de 200 euro.

Door de vergrijzing en de economische crisis staat de zorg sector onder druk, en dat kunnen de consumenten merken aan de stijgende zorgpremies. De premie verschillen sterk per zorgverzekeraar, en ook de dekkingen. De huidige zorgverzekering vergelijken met die van de andere aanbieders kan een aanzienlijke besparing opleveren.

Overheid wijzigt voorwaarden ziektekosten

Naast het feit dat verzekeraars ieder jaar hun polisvoorwaarden worden er ook veel verplichte wijzigingen aangedragen door de overheid. Deze wijzigingen hebben dan betrekking op de basisverzekering, terwijl de wijzigingen van de verzekeraars zelf vaak vooral gericht worden op de aanvullende verzekeringen. Zo heeft de overheid besloten dat hulpmiddelen voor het stoppen met roken niet meer worden vergoed via de basisverzekering. Het kabinet ziet het stoppen met roken als een eigen verantwoordelijkheid waarbij de mensen zelf op moeten draaien voor de kosten. Daarnaast acht het kabinet het niet eerlijk dat niet-rokers op deze manier meebetalen aan deze hulpmiddelen aangezien het basispakket voor iedereen gelijk is. Aan de andere kant is besloten dat behandelingen voor eerstelijns psychologische zorg ruimer vergoed gaan worden. Nu worden er 5 behandelingen voor psychologische zorg vergoed in het basispakket.

No-claimkorting zorgverzekering

Als u gedurende het jaar maar erg weinig gebruik maakt van uw ziektekostenverzekering dan heeft u recht op teruggave van een bedrag. We noemen dit de no-claimkorting. Als u minder ziektekosten dan 255 euro heeft gedurende het gehele jaar dan ontvangt u dus een deel van uw ziektekostenpremie terug.

Collectieve ziektekostenverzekering

Via uw werk is het in sommige gevallen mogelijk om deel te nemen aan een collectieve verzekering. Omdat een verzekeraar op deze manier in één keer een heleboel klanten krijgt, is deze bereid een korting te bieden op de premies. Jaarlijks kan dit voordeel oplopen tot enkele honderden euro’s, dus het kan verstandig zijn u hier eens over te laten informeren op uw werk. Ook via het internet zijn er enkele mogelijkheden om deel te nemen in een collectieve ziektekostenverzekering. Informeer uzelf dus goed en neem alle tips die u meekrijgt ter harte.