Verzekeringen

Inboedelverzekering bij leegstaand huis

In het huidige economische klimaat komt het regelmatig voor dat mensen hun woning lang in de verkoop hebben staan. Daarvan hebben velen hun woning al langere tijd leeg in de verkoop staan. Bij een eventuele schade aan de woning zal de verzekeraar in dat geval niet altijd overgaan tot uitkering van het schadebedrag. Bijna alle verzekeraars hebben immers een beperkte dekking bij langdurige leegstand.

Inboedelverzekering leegstaand huis – Voorwaarden

In veel voorwaarden van een opstalverzekering is een volgende (soortgelijke) tekst opgenomen: “Vanaf het moment dat het gebouw geheel of gedeeltelijk is gekraakt, leeg staat of langer dan twee maanden aaneengesloten niet zal worden gebruikt, is verzekerd de schade veroorzaakt door: brand, blikseminslag, ontploffing, luchtverkeer of storm.” Schades veroorzaakt door overstroming, wateroverlast, inbraak, diefstal, glasschade, vandalisme of andere van buiten komende onheilen zijn dus veelal niet gedekt.

Veel mensen die hun woning leeg in de verkoop hebben staan, zijn zich hier niet van bewust. Ook bij een langdurige vakantie van enkele maanden, kan de dekking dus aanzienlijk worden beperkt. Het betreft dan geen leegstand, maar de woning is dan niet in gebruik. Dit geeft dan een extra risico voor de huiseigenaar.

Inboedelverzekering bij leegstaand huis – Wat te doen?

Uit enkele uitspraken van het Kifid (klachten instituut voor financiële geschillen) is gebleken dat de klager in het ongelijk wordt gesteld als er een schade niet wordt uitgekeerd als gevolg van leegstand. Het niet weten of doorgeven – eventueel aan een tussenpersoon – zal de voorwaarden niet verruimen. Sterker nog, de voorwaarden worden met terugwerkende kracht toegepast. Wél is het mogelijk om bij verzekeraars een verzoek in te dienen voor verlenging van de voorwaarden of een aanvullende dekking te vragen. Niet alle verzekeraars hebben daar mogelijkheden toe. Soms biedt een aansprakelijkheidsverzekering dekking aan derden als de huiseigenaar aansprakelijk is.

Veel mensen verhuren de woning die langer in de verkoop staat om zo de maandlasten te drukken. Ook dit zorgt voor een beperking van de dekking. De maatschappij wil dit graag weten, de dekking kan dan ruimer zijn door andere overeengekomen voorwaarden.