HypotheekTips

Als je van plan bent om een huis te kopen, dan laat je je eerst adviseren over de hoogte van de hypotheek die je kunt krijgen en welke hypotheekvorm het beste bij jou of jullie past. Er zijn namelijk aardig wat hypotheekvormen waaruit je kunt kiezen. Om niet helemaal onbeslagen ten ijs te komen, heeft Veilig Lenen een aantal hypotheken op een rijtje gezet. Dan weet je in ieder geval een beetje waar de adviseur over praat!

Hypotheekvormen onderscheiden zich op basis van hoe je gaat aflossen. Dit is weer onder te verdelen in vier aflossingsvormen.

1. Direct beginnen met aflossen

Met annuïteiten of lineaire hypotheek begin je direct met aflossen. Bij annuïteitenhypotheek betaal je per maand een vast bedrag aan rente en aflossing. In het begin is het rentedeel hoog en het aflossingsdeel laag, in de loop der jaren verandert dit naar een laag rentedeel en een hoog aflossingsdeel. Bij een lineaire hypotheek los je maandelijks een vast bedrag af aan aflossing en rente. In het begin zijn de maandelijkse lasten het hoogst maar dit wordt steeds lager omdat de schuld afneemt en je daardoor minder rente betaalt. Bedenk wel dat het fiscale voordeel dus ook steeds lager wordt.

2. Niet aflossen

Een aflossingsvrije hypotheek betekent dat je niet aflost, je betaalt alleen rente over de hypotheekschuld. Een hypotheekvorm als deze wordt meestal afgesloten in combinatie met een andere hypotheek of als je eigen geld kan inleggen. Je hebt lage maandlasten maar bouwt ook geen vermogen op.

3. Aflossen wanneer het uitkomt

Hieronder valt een krediethypotheek. Eigenlijk is het een doorlopend krediet met de woning als onderpand. Je bepaalt zelf hoe je de lening aflost. De kredietlimiet is gebaseerd op de waarde van de woning, meestal maximaal 75% van de verkoopwaarde. Deze hypotheekvorm wordt eigenlijk alleen afgesloten als tweede hypotheek om woningverbetering te financieren.

4. Aflossen aan het einde van de looptijd

Bij deze hypotheekvormen wordt de hypotheek aan het einde van de looptijd afgelost. Dit wordt geregeld door een koppeling met een beleggingsportefeuille of een levensverzekering. Overigens niet aan te raden op dit moment! De belastingaftrek blijft maximaal. Onder deze regeling vallen o.a. de beleggingshypotheek, effectenhypotheek, levenshypotheek, spaarhypotheek en de hybride hypotheek.

De meeste hypotheken worden voor een periode van 30 jaar afgesloten. Er kan echter veel gebeuren in een dergelijke periode. Je kunt werkloos worden of je wilt na een tijdje weer verhuizen. Daarom is het verstandig je goed te verdiepen in de voorwaarden die aan een hypotheek worden gesteld en dit in je keuze mee te nemen!