Doorlopend Krediet Afsluiten Tips Geld lenen Persoonlijke lening

Geld lenen met BKR: Wat is BKR?

Om het onverantwoord lenen enigszins te kunnen inperken is in Nederland het Bureau Krediet Registratie in het leven geroepen. Dit bureau beheer het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) waarin alle dossiers worden bewaard van afgesloten kredietcontracten waaronder lening en rood staan bij de bank vallen maar ook telefoonabonnementen die niet of slechts gedeeltelijk zijn afbetaald.

Op het moment dat iemand aanklopt bij een financiële instelling zoals een bank of een andere kredietverstrekker met het verzoek om een lening dan zal er in de meeste gevallen eerst een toetsing plaatsvinden bij het BKR. Komt hieruit naar voren dat de aanvrager van de lening al staat genoteerd bij het BKR dan is de kans groot dat de lening zal worden afgewezen.

Verleden

Dit kan zelfs gebeuren wanneer er in het verleden een lening genoteerd heeft gestaan maar deze inmiddels is afbetaald. Het BKR laat namelijk alle afgesloten kredietcontracten en dergelijke voor een periode van vijf jaar in het CKI staan. Tegenwoordig zijn er ook financiële instellingen die enkel naar de persoonlijke en financiële situatie kijken zoals dit op het moment is wanneer de leningaanvraag wordt gedaan. Dit voorkomt dat men, ten onrechte, last ondervindt van een eerder afgesloten maar inmiddels afbetaalde lening. In de meeste gevallen zal een financiële instelling die deze werkwijze hanteert ook nalaten om het BKR in kennis te stellen van de nieuw verstrekte lening.

De consument kan zijn gegevens bij BKR in Tiel ophalen indien hij of zij minimaal drie dagen van te voren telefonisch een afspraak maakt met de afdeling Inlichtingen & Inzage.

Wat wordt er geregistreerd en hoe lang?

Als u geld leent en het gaat om een bedrag vanaf ongeveer € 450, dan moet de geldgever die lening aanmelden bij BKR. Daar worden dan bijgehouden: uw naam en adres, geboortedatum, het soort lening, de hoogte ervan en de eerste en laatste maand van aflossing. Heeft u meer dan 2 maanden betalingsachterstand, dan meldt de geldgever dat ook, maar niet voordat hij contact met u heeft opgenomen. Bij een aantal kredietvormen (zoals klantenkaarten of een krediet gekoppeld aan een betaalrekening) wordt niet het daadwerkelijk opgenomen krediet geregistreerd, maar het mogelijk op te nemen krediet. Dit betekent dat -zelfs als u niets heeft opgenomen- u toch al een deel van uw totale kredietruimte heeft gebruikt. Hierdoor kunt u moeite hebben een nieuw krediet te krijgen.

Heeft u al vijf jaar geen krediet meer lopen, dan verdwijnen al uw gegevens uit de registratie: u bent dan weer een onbekende voor het BKR. De registratie is beperkt tot kredieten en middelen waaruit eenvoudig een krediet kan voortvloeien (zoals creditcards, winkelpassen). Huurschuld staat er dus niet in. Ook de lening die u bij familie afsluit wordt niet geregistreerd. Een studieschuld evenmin (hoewel dat in de toekomst waarschijnlijk wel gaat gebeuren). Uw hypotheek wordt ook niet opgenomen, behalve als u een betalingsachterstand heeft van meer dan 120 dagen. De Nederlandse privacywetgeving is duidelijk en streng: u kunt uw registratie dus inzien. U kunt zien wat er van u geregistreerd staat en wie uw gegevens geraadpleegd heeft. Stap naar een bank met uw legitimatiebewijs en 5 euro en (praktisch) elke bank kan het voor u regelen.

Gevolgen

De BKR-informatie uit CKI helpt deelnemers bij hun afweging of het verantwoord is een krediet of gsm-abonnement te verstrekken. Verantwoord voor de consument en voor henzelf. Zo helpt BKR voorkomen dat de consument meer leent dan hij of zij kan aflossen. Aan de andere kant draagt BKR bij aan het beperken van financiële risico’s voor kredietverleners. Hoewel dit voor sommige mensen een goede oplossing is kan deze manier van handelen ook ernstige financiële problemen veroorzaken. Men loopt immers het risico om meer te lenen dan verantwoord is waardoor men wellicht de schulden niet meer kan terugbetalen. Men zou zo in een negatieve neerwaartse spiraal terecht kunnen komen.