Geld lenen

Lening vergelijken Tips

Ook als je met spoed geld wilt lenen, doe je er toch even verstandig aan om een aantal opties op het gebied van leningen met elkaar te vergelijken. Overhaast online een lening afsluiten, kan je nog wel eens duur komen te staan. Bekijk dus eerst even voor het direct geld lenen de leenvormen en let daarbij op de verschillen in rentepercentages en voorwaarden voor terugbetaling. Dat kan je uiteindelijk aardig wat geld besparen. Je kunt ook meerdere offertes online aanvragen voor direct geld lenen en deze vergelijken.

Op het moment dat alle benodigde gegevens en de ondertekende offerte retour zijn gezonden, kun je snel over het bedrag beschikken. Ook bij direct geld lenen moet je uiteraard zorgvuldig te werk gaan.

Leenaanbieders

De ene leenaanbieder is de andere niet. Sommige leenaanbieders vragen veel meer rente dan andere. Het is daarom zaak om leenaanbieders met elkaar te vergelijken en dat kan prima op het internet. Er zijn verschillende sites die de informatie naast elkaar zetten. Let er bij de vergelijkingen wel op of de sites onafhankelijk zijn. Als een site niet onafhankelijk is, kan u namelijk nog wel eens duur uit zijn met uw lening. Vaak worden deze sites gesponsord door leenaanbieders en zijn vergelijkingen gewoon verkapte advertenties. Raadpleeg dus altijd meerdere sites als u leningen gaat vergelijken en laat u niet foppen door verborgen voorwaarden of addertjes onder het gras.

Door bijvoorbeeld een lening met een korte looptijd af te sluiten zal waarschijnlijk de rente lager worden maar de maandlasten daarentegen zullen enorm stijgen. De kans dat men een dergelijke lening niet altijd kan dragen is dan ook aanzienlijk. De looptijd moet dus worden aangepast om de maandlasten te kunnen bekostigen waardoor de financiële instelling meer rente gaat vragen omdat zij langer op de terugbetaling van het verstrekte geld zal moeten wachten.

Laat u goed informeren

Er wordt vaak geadverteerd met aantrekkelijke leenrentes, terwijl de voorwaarden helemaal niet zo aantrekkelijk zijn. Zo kan het gebeuren dat de rente alleen in het begin laag is en later oploopt. Of dat u verplicht bent om allerlei vreemde verzekeringen bij uw leningen af te sluiten. Het is dan ook verstandig om advies te vragen als u een lening afsluit. Het mag dan allemaal makkelijk lijken, maar er zijn vaak verborgen dingen waar u geen rekening mee heeft gehouden.

Het is dus niet alleen belangrijk om leningen te vergelijken, maar ook om uzelf goed te informeren. Vaak kan de overheid daarbij helpen. Er zijn verschillende sites voor dit doel opgezet en de overheid probeert middels campagnes mensen te overtuigen dat lenen geld kost. Daarnaast probeert de overheid mensen te beschermen door actief op zoek te gaan naar leenaanbieders die de regels overtreden. Zij kunnen dan bijvoorbeeld aangepakt worden door de Autoriteit Financiële Markten.

Om een goede lening te vinden moet dus een balans zoeken tussen de looptijd, de maandlasten en de rente die hoogte van de rente die betaald dient te worden. Wat voor de ene persoon voordelig lenen betekent kan voor de ander juist erg ongunstig zijn en onnodige financiële druk opleveren met alle vervelende financiële gevolgen van dien.

Geld lenen

Geld lenen -> Vergelijk en kies de goedkoopste lening

Online lenen is vandaag de dag de manier om aan een geldlening te komen. Er zijn meerdere bedrijven, die via internet de mogelijkheid bieden om geld te beleggen of te lenen. Daarvoor dient uiteraard wel eerst een offerte aangevraagd te worden. De procedure is tamelijk eenvoudig. Men gaat naar de website van de geldverstrekker naar keuze en kiest daar de leenvorm waarvan men gebruik wil gaan maken. Voor het aanvragen van een offerte is het verstandig om een aantal opties naast elkaar te leggen. Deze kun je met elkaar vergelijken op het leenbedrag, rente, looptijd en overige voorwaarden. Het lenen van geld of het beleggen kan snel online geregeld worden na het aanvragen van een offerte. Na alle gevraagde gegevens te hebben ingevuld, en deze uiteraard goed te hebben gecontroleerd, kan het aanvraag formulier voor de lening digitaal worden verzonden. De financiële instelling zal na ontvangst van de aanvraag de gegevens toetsen en de aanvrager berichten of de lening al dan niet is toegezegd.

Lenen doorlopend krediet

Het lenen doorlopend krediet is voor veel mensen een ideale leenvorm. Bij een doorlopend krediet wordt er namelijk vanaf het begin bepaald hoeveel je maximaal mag opnemen, maar met de mogelijkheid om ook minder op te nemen van het totale krediet. Bovendien kun je bij het lenen doorlopend krediet weer aflossen en het afgeloste geld weer opnemen. Het is dus een behoorlijk flexibel krediet en dat spreekt de mensen aan. Bij een persoonlijke lening is er elke maand een vaste aflossing en krijg het geld vooraf in één keer uitbetaald. Bij het lenen doorlopend krediet wordt er een maximaal bedrag beschikbaar gesteld en is er meer flexibiliteit.

Doorlopend krediet vergelijken

Voor elke leenvorm geldt dat het vergelijken van de mogelijkheden verstandig is. Dat is dus ook van toepassing voor het lenen doorlopend krediet. Door te vergelijken zie je niet alleen de verschillen tussen de rentepercentages, maar kun je ook een beter inzicht krijgen in de andere voorwaarden. Natuurlijk kun je meteen naar je eigen bank gaan om daar een aanvraag in te dienen voor een flexibel krediet. Als je niet wilt weten of er andere goedkopere mogelijkheden zijn, moet je dat ook zeker doen. Verstandig is het echter niet, want online kun je veel meer opties met elkaar vergelijken en dus veel geld besparen.

Online flexibel krediet afsluiten

Als je online op zoek gaat naar een flexibel krediet, dan kun je gratis berekenen wat de kredietlimiet zal worden, maar kun je ook vrijblijvend een offerte aanvragen. Bij het lenen doorlopend krediet zal er een rentepercentage en een deel aflossing per maand betaald moeten worden, maar alleen over het opgenomen bedrag. Je kunt ook meer aflossen als je dat wenst. Daarom is deze lening ook zeer flexibel. Wees verstandig en bekijk op je gemak online de mogelijkheden voor lenen doorlopend krediet. De aanvraag voor een offerte kun je daarna online invullen met de benodigde gegevens bij de hand.

Vergelijk voorwaarden en rente

Kredietgevers zijn verplicht een overzicht van hun voorwaarden en rentepercentages beschikbaar te stellen. De verschillen tussen de rente die in rekening wordt gebracht, hangen niet alleen af van de vorm van het krediet (doorlopende lening, huurkoop enz.). Elke kredietgever hanteert binnen de wettelijke maxima zijn eigen tarieven. Die maximale rente is voor kleinere kredieten hoger dan voor grotere geleende bedragen. De reden daarvoor is dat de kosten die de kredietverstrekker moet maken, voor kleine kredieten naar verhouding hoger zijn.

Het is belangrijk vooraf een goede vergelijking te maken tussen de verschillende kredietgevers. Een procent renteverschil kan al flink wat uitmaken. Overigens is het ook steeds van belang naar andere voorwaarden te kijken: de mogelijkheid tot vervroegde aflossing, een overlijdensrisicoverzekering, enz. Banken en andere kredietverstrekkers zijn verplicht om het zogeheten effectieve rentepercentage op te geven. Dat zijn de werkelijke kosten van het krediet uitgedrukt in een rentepercentage per jaar. Alleen aan de hand van dit effectieve rentepercentage kunt u de verschillende kredietaanbiedingen vergelijken.

Lenen kost geld

De overheid heeft een nieuwe slogan bedacht en die luidt: ‘geld lenen kost geld’. Het lijkt een overbodige actie, maar veel mensen denken niet na over de leningen die ze afsluiten. Deze mensen blijven zitten met flinke schulden en door de rente lopen de schulden alleen maar op. Hoewel het afsluiten van een lening ieders eigen verantwoordelijkheid is, kan voorlichting geen kwaad. In reclames wordt lenen ook als iets makkelijks voorgesteld. Geen geld voor een nieuwe auto of keuken, dan leent u toch gewoon! Wat er in de reclame niet bij verteld wordt, is dat je nog jaren aan zo’n lening vastzit en dat je dus nog lang moet aflossen. En het kan toch niet de bedoeling zijn dat u nog aan het afbetalen bent voor een product dat u al lang niet meer gebruikt?

De bewustwording dat lenen geld kost zou natuurlijk eigenlijk niet nodig moeten zijn, maar blijkbaar zijn er veel mensen die er niet over nadenken. Vooral voor mensen met een laag inkomen zijn leningen en kopen op afbetaling aantrekkelijke verlokkingen. Zij willen graag ook die mooie tv of auto, maar kunnen niet direct betalen. Het is soms beter om voor dingen te sparen als je het geld er niet voor hebt. Als je het aankoopbedrag bij elkaar gespaard hebt, kun je het betreffende product kopen. Lenen is altijd duurder dan sparen omdat je over het geleende bedrag rente moet betalen. Je betaalt dus altijd meer geld terug dan dat je leent. Geld lenen kost veel geld.

Geld lenen

Minileningen aanvragen? Minileningen tips

De Minileningen zijn ideaal als u even snel een klein bedrag wilt lenen. U kunt de Minilening zien als een voorschot op uw salaris die u weer terug betaald zodra uw salaris is gestort. Een Minilening is een kleine lening van doorgaans maximaal € 800,00,- tegen een maximale looptijd van 45 dagen. Een Minilening afsluiten kán heel voordelig zijn. Dit is afhankelijk van uzelf. Betaald u de minilening op tijd terug? dan profiteert u van zéér lage kosten. Zo betaald u over € 800,00,- na 45 dagen slechts € 1,57,- rente. Echter, betaald u de lening niet binnen de vooraf afgesproken 45 dagen terug, dan krijgt u met hogere rentes te maken die de lening uiteraard minder voordelig en aantrekkelijk maken.

De Minileningen zijn erg negatief in het nieuws geweest doordat consumenten te maken hebben gekregen met incassobureau’s e.d. Echter ligt deze verantwoordelijkheid altijd bij de consumenten zelf. De voorwaarden, regelgeving en beleid van de Minilening verstrekkers worden vooraf duidelijk vertoond en uitgelegd. De consument vinkt vervolgens aan dat de algemene voorwaarden duidelijk zijn en dat zij deze gelezen hebben en verstuurt de aanvraag. Het concept is simpel, u leent een bedrag tegen vaste prijzen een vaste looptijd. Het is veelal de consument die het zichzelf achteraf moeilijker maakt dan noodzakelijk.

Als u geld leent bij de bank wordt u ook gevraagd of u het contract even wilt lezen en daarna ondertekenen. Hiermee geeft u te kennen dat het contract duidelijk is en u het eens bent met de werkwijze, de rentes en de looptijd van de lening. Als u online een lening afsluit zit er niemand tegenover u die vraagt of het allemaal nog eens door wilt lezen en daarna ondertekenen. Bij het online afsluiten van een lening doet u dit door de Algemene voorwaarden te lezen, aanvinken en daarna te versturen.

Geld lenen

Soorten leningen – Wanneer kies je welke lening?

Het aangaan van een lening is als het ware het tegenovergestelde van sparen. Bij sparen legt men immers geld opzij om op een later tijdstip een goed of dienst te kunnen consumeren (de aankoop wordt dus uitgesteld) terwijl men door te lenen juist het goed of de dienst kan gaan consumeren voordat men over de benodigde financiële middelen beschikt.Het aangaan van een lening kan op verschillende manieren worden geregeld. Men kan zich wenden tot familieleden of vrienden die over voldoende financiële ruimte beschikken en bereidt zijn geld ter beschikking te stellen maar het is ook heel gebruikelijk dat men een financiële instelling (meestal een bank) in de arm neemt om het benodigde geld te kunnen lenen.

Aflossing

De meeste leningen die worden afgesloten zullen in termijnen worden afgelost. Naast de periodieke aflossing zal een financiële instelling ook een vergoeding in rekening brengen voor het beschikbaar stellen van het geleende geld. Vaak wordt een percentage van het nog openstaande bedrag als rente gerekend. Het periodiek te betalen bedrag zal hierdoor dus niet alleen uit aflossing bestaan. Naarmate de lening verder wordt afgelost zal het rentegedeelte van de termijnen echter steeds kleiner worden en dus wordt er meer aan aflossing betaald.

Er bestaan overigens ook zogenaamde aflossingsvrije leningen. Dit zijn leningen waarbij men gedurende de looptijd alleen maar de rentevergoeding betaald en pas na het verstrijken van de looptijd de volledige lening terugbetaald. Dit kan men doen door gedurende looptijd geld apart te zetten op een spaar- of beleggingsrekening. De soms die een dergelijke rekening dan uiteindelijk op zal leveren kan dan worden gebruikt om de leningverstrekker af te betalen. Altijd geldt een lening afsluiten kost vaak veel geld.

Leenvormen

Op leengebied zijn er tegenwoordig tal van mogelijkheden. Er zijn immers leningen in allerlei soorten en maten die elk hun eigen voor- en nadelen maar ook voorwaarden kennen. Hierbij maakt het verschil wie er een lening afsluit (een privépersoon of een bedrijf), waarvoor de lening wordt aangegaan (als investering of consumptief) maar ook binnen welke tijd de lening moet worden afbetaald en op welke manier dit zal gebeuren.

Natuurlijk zal een financiële instelling andere voorwaarden verbinden aan een lening die aan een bedrijf wordt verstrekt dan één die bedoeld is voor een particulier. Er gelden namelijk andere risico’s voor zowel de financiële instelling als voor de leningnemer. Bovendien kan de reden waarom een bedrijf een lening afsluit totaal verschillen van een privé lening. Een bedrijf dat een lening aangaat om mee te investeren loopt daarbij andere risico’s dan een particulier die een lening aangaat om zijn woning mee op te knappen.

De looptijd van een lening kan ook een belangrijke factor zijn bij het bepalen wat de meest geschikte leenvorm is. Voor iemand die weet dat er binnen een jaar een grote som geld zal binnenkomen is een korte lening waarschijnlijk aantrekkelijk, eventueel zelfs een aflossingsvrije lening. Personen die hun maandlasten echter wat lager willen houden doen er goed aan een leenvorm te kiezen die een langere looptijd heeft. Welke leenvorm men ook kiest het is altijd belangrijk om diverse leningen met elkaar te vergelijken maar ook om de rentestanden eens onder de loep te nemen. Rente is namelijk een zeer bepalende factor bij het uiteindelijk te betalen bedrag. Lage rente zal een lager eindbedrag opleveren dan een gelijke lening maar dan met hoge rente.

Geld lenen

Laagste rente leningen vergelijken

Het lenen van geld is precies het omgekeerde van het sparen van geld. Wil men bij lenen als het ware eerst consumeren en dan pas betalen, bij sparen stelt men de consumptie uit tot een later moment. Hoewel sparen in de meeste gevallen de goedkoopste oplossing blijkt te zijn is het niet voor iedereen mogelijk of gewenst om te wachten met een bepaalde aankoop tot men voldoende geld bij elkaar heeft gespaard. Wanneer plotseling een koelkast onherstelbaar stuk gaat of wanneer men een erg grote aankoop wil doen zoals een nieuwe woninginrichting of iets dergelijks is het afsluiten van een geldelijke lening soms de enige oplossing.

Voor een lening moet rente betaald worden. Dat is heel gewoon, omdat geld naar verloop van tijd minder waard wordt door inflatie. Ook willen mensen geld verdienen aan lenen en daar is rente het juiste instrument voor. Het principe van Leenrente is eenvoudig. Iemand leent een x-bedrag en lost daarvan periodiek af. Bovenop die aflossingen betaalt hij dan een percentage rente van het geleende bedrag.

Leenrente

Mensen die geld willen verdienen aan lenen hebben geen goede reputatie. In het verleden werden zij woekeraars genoemd en een hoge rente wordt nog steeds een woekerrente genoemd. Legaal is er daarom een maximale rente aan een lening gekoppeld. Die bedraagt de wettelijke rente plus 17%. Wie geld leent, betaalt altijd meer dan als je voor een product of dienst spaart. Je leent een bepaald bedrag, maar daar wordt altijd leenrente over berekend en uiteindelijk betaal je veel meer dan het geleende bedrag terug. Er wordt veel geld verdiend aan lenen en het is daarom populair bij banken en andere financiële dienstverleners.

Banken

De verstrekkers van leningen zijn vaak financiële instellingen zoals banken en verzekerings- of beleggingsmaatschappijen. Zij stellen de lener geld ter beschikking om zijn aankoop mee te kunnen financieren. Ze doen dit echter niet zomaar, ze willen namelijk wel een vergoeding hiervoor ontvangen in de vorm van een percentage rente. Deze rente is vaak een percentage van het nog af te lossen gedeelte van de verstrekte lening. Soms kan men er ook voor kiezen om gedurende looptijd van een lening alleen maar rente te betalen en de uiteindelijke afbetaling pas na het verstrijken van de looptijd te voldoen.

Als men niet meer bij een bank terecht kan, zijn er ook nog illegale manieren om geld te lenen. De maffia wil bijvoorbeeld ook wel geld uitlenen, maar als ze vragen absurde rentes en als u niet op tijd terugbetaalt breken ze uw benen. Dit soort praktijken komen vooral in het gokcircuit nog wel eens voor. Mensen die verslaafd zijn aan gokken en hun geld verspeeld hebben, zijn bereid om tegen extreme rentes geld te lenen. Leenrente is dus eigenlijk altijd al aan wetten onderhevig geweest, omdat het anders uit de hand kan lopen. Maar dat banken rente vragen over een lening is eigenlijk niet vreemd.

Voordat men een lening af gaat sluiten doet men er goed aan om eerst te bekijken welke leningverstrekker de meest gunstige voorwaarden heeft en wat men per periodieke betalingstermijn zal gaan betalen. Soms lijkt veel geld lening aantrekkelijk maar blijkt na enige tijd de aflossing een probleem te worden doordat men over onvoldoende draagkracht beschikt. De financiële problemen kunnen soms verstrekkende gevolgen hebben. De passende lening afsluiten is daarom van cruciaal belang.

Geld lenen

De beste lening vind je door goed te vergelijken

Ook als je met spoed geld wilt lenen, doe je er toch even verstandig aan om een aantal opties op het gebied van leningen met elkaar te vergelijken. Overhaast online een lening afsluiten, kan je nog wel eens duur komen te staan. Bekijk dus eerst even voor het direct geld lenen de leenvormen en let daarbij op de verschillen in rentepercentages en voorwaarden voor terugbetaling. Dat kan je uiteindelijk aardig wat geld besparen. Je kunt ook meerdere offertes online aanvragen voor direct geld lenen en deze vergelijken. Op het moment dat alle benodigde gegevens en de ondertekende offerte retour zijn gezonden, kun je snel over het bedrag beschikken. Ook bij direct geld lenen moet je uiteraard zorgvuldig te werk gaan.

Leenaanbieders

De ene leenaanbieder is de andere niet. Sommige leenaanbieders vragen veel meer rente dan andere. Het is daarom zaak om leenaanbieders met elkaar te vergelijken en dat kan prima op het internet. Er zijn verschillende sites die de informatie naast elkaar zetten. Let er bij de vergelijkingen wel op of de sites onafhankelijk zijn. Als een site niet onafhankelijk is, kan u namelijk nog wel eens duur uit zijn met uw lening. Vaak worden deze sites gesponsord door leenaanbieders en zijn vergelijkingen gewoon verkapte advertenties. Raadpleeg dus altijd meerdere sites als u leningen gaat vergelijken en laat u niet foppen door verborgen voorwaarden of addertjes onder het gras.

Door bijvoorbeeld een lening met een korte looptijd af te sluiten zal waarschijnlijk de rente lager worden maar de maandlasten daarentegen zullen enorm stijgen. De kans dat men een dergelijke lening niet altijd kan dragen is dan ook aanzienlijk. De looptijd moet dus worden aangepast om de maandlasten te kunnen bekostigen waardoor de financiële instelling meer rente gaat vragen omdat zij langer op de terugbetaling van het verstrekte geld zal moeten wachten.

Laat u goed informeren

Er wordt vaak geadverteerd met aantrekkelijke leenrentes, terwijl de voorwaarden helemaal niet zo aantrekkelijk zijn. Zo kan het gebeuren dat de rente alleen in het begin laag is en later oploopt. Of dat u verplicht bent om allerlei vreemde verzekeringen bij uw leningen af te sluiten. Het is dan ook verstandig om advies te vragen als u een lening afsluit. Het mag dan allemaal makkelijk lijken, maar er zijn vaak verborgen dingen waar u geen rekening mee heeft gehouden.

Het is dus niet alleen belangrijk om leningen te vergelijken, maar ook om uzelf goed te informeren. Vaak kan de overheid daarbij helpen. Er zijn verschillende sites voor dit doel opgezet en de overheid probeert middels campagnes mensen te overtuigen dat lenen geld kost. Daarnaast probeert de overheid mensen te beschermen door actief op zoek te gaan naar leenaanbieders die de regels overtreden. Zij kunnen dan bijvoorbeeld aangepakt worden door de Autoriteit Financiële Markten. Om een goede lening te vinden moet dus een balans zoeken tussen de looptijd, de maandlasten en de rente die hoogte van de rente die betaald dient te worden. Wat voor de ene persoon voordelig lenen betekent kan voor de ander juist erg ongunstig zijn en onnodige financiële druk opleveren met alle vervelende financiële gevolgen van dien.

Geld lenen

Minilening aanvragen | Alles wat u moet weten

Er kunnen zich situaties in een mensenleven voordoen waarin men een lening af dient te sluiten. Leningen zijn er echter in allerlei soorten en maten met elk hun eigen voor- en nadelen maar ook hun eigen voorwaarden met betrekking tot de aflossing, de looptijd en de rente. Heeft men een lening nodig die men na een relatief korte tijd weer kan terugbetalen dan spreekt men van een korte lening. In de meeste gevallen wordt een dergelijke lening binnen een jaar afbetaald. Het voordeel van een korte lening is dat men voor een korte periode een verplichting aangaat met de financiële instelling.

Met een MiniLening kunt u een bedrag lenen tussen de 50 en 750 euro. De looptijd bedraagt doorgaans 15 tot 30 dagen en sowieso minder dan 30 dagen. Het kan dus een uitkomst bieden als u de maand net niet rondkomt. U dient er echter voor te waken dat u niet maandelijks een MiniLening nodig heeft. Een MiniLening wordt ook wel flitskrediet of SMS Lening genoemd.

Voorwaarden MiniLening

U dient ervoor te zorgen dat u aan een aantal eisen voldoet, alvorens u besluit een MiniLening af te sluiten. U moet er bijvoorbeeld voor zorgen dat u binnen de gestelde betalingstermijn het geld terug kunt betalen. Doet u dat niet, dan betaalt u extra kosten. Verder dient u tussen de 21 en 65 jaar oud te zijn en dient u een inkomen te hebben wat hoger is dan 1100 euro.

Doordat men in het gros van de gevallen tamelijk hoge maandlasten heeft zal het aflossingsdeel hiervan behoorlijk groot zijn in tegenstelling tot het deel dat aan de rentevergoeding wordt betaald. Men betaald dus steeds een groot deel van het geleende geld terug waardoor er steeds minder rente berekend wordt. Na het verstrijken van de looptijd zal men daardoor minder geld hebben betaald dan wanneer men een gelijke lening had uitgestreken over een langere looptijd.

Voordelen MiniLening

Een MiniLening brengt een aantal voordelen met zich mee. Ten eerste is het niet nodig om een BKR toetsing uit te voeren, waardoor BKR Registratie geen hinder zal veroorzaken. Verder zijn er geen variabele kosten, en is de behandelingstijd zeer kort. Hierdoor weet u waar u aan toe bent en kunt u snel beschikken over de leensom.

Wat door de ene persoon als voordeel wordt beschouwd: de hoge maandlasten, ziet een ander juist als nadeel. Niet iedereen is immers in staat om maandelijks een groot deel van het inkomen aan de afbetaling van een korte lening te besteden. Voor dit individu kan het juist gunstiger zijn om de lening een langere tijd te laten doorlopen. Het hogere eindbedrag zal men dan echter wel voor lief moeten nemen. Niet alleen voor particulieren kan een korte lening even wat voor meer speelruimte op financieel gebied zorgen, ook bedrijven kunnen hiermee hun cashflow in korte tijd weer op orde brengen.

Geld lenen

Studielening aanvragen? Tips over de studielening

Studenten die een basisbeurs (en eventueel een aanvullende beurs) ontvangen en toch nog extra geld nodig hebben kunnen een collegegeldkrediet of een studentenlening afsluiten bij de IB-Groep.

Het collegegeldkrediet kan sinds 1 september 2007 aangevraagd worden voor het betalen van het collegegeld. Dit is een onderdeel van de studiefinanciering. Het collegegeldkrediet wordt net als de rest van de studiefinanciering per maand uitbetaald. Na de studie moet het geleende bedrag terugbetaald worden onder dezelfde (gunstige) voorwaarden als bij het terugbetalen van een studieschuld.

Studentenlening

Het bedrag dat maximaal geleend mag worden in de vorm van een studentenlening is afhankelijk van de woonsituatie en van welke onderwijssoort gevolgd word. Minder lenen dan het maximale bedrag is ook toegestaan. Het rentepercentage over een lening en de prestatiebeurs in 2014 is vastgesteld op 0,81 procent op jaarbasis. Voor 2015 wordt het rentepercentage 0,12 procent op jaarbasis. De terugbetalingsperiode begint op 1 januari volgend op de einddatum van je studiefinanciering. Je hebt een aanloopfase van 2 jaar en bent dan niet meteen verplicht terug te betalen, maar mag wel.

Studenten die geen recht hebben op een aanvullende beurs kunnen deze ook extra bijlenen. Ook studenten die geen recht meer hebben op de prestatiebeurs, maar nog wel als voltijdstudent staan ingeschreven bij een opleiding kunnen nog drie jaar lenen. In dat geval mag in 2008 per maand een vast bedrag van maximaal 819,24 geleend worden. De lening wijzigen of stop zetten kan gemakkelijk via mijn IB-groep op www.IB-groep.nl. Ook kan gemakkelijk eerder of extra afgelost worden.

Voordeel

Het voordeel van het afsluiten van een lening bij de IB-Groep is dat er niet automatisch een BKR registratie aangemaakt wordt. Dit betekent dat de studentenlening niet van invloed is op de hoogte van de hypotheek die je kunt krijgen. Het is echter wel verstandig om bij een hypotheekgesprek met de bank zelf al aan te geven hoeveel studieschuld je ongeveer hebt. Je moet de hypotheekrente tenslotte wel kunnen betalen.

Ook via een bank kan een studentenlening afgesloten worden. Controleer wel goed van tevoren of de voorwaarden van de lening even gunstig zijn als bij de IB-Groep.

Geld lenen

Lenen met creditcard – Creditcard het gemak én risico

Een creditcard is een pas waarmee aankopen gedaan kunnen worden en waarbij de gebruiker enkele weken later pas betaalt. De naam van de creditcardmaatschappij, de naam van de houder en de geldigheidsduur van de creditcard staan op de voorzijde van de kaart. Op de achterzijde bevindt zich een magneetstrip en een strookje voor de handtekening van de kaarthouder.

Wettig betaalmiddel

De creditcard is een wereldwijd geldig betaalmiddel. Bij betaling in een winkel hoefde voorheen alleen een handtekening gezet te worden. Tegenwoordig is de pas ook voorzien van een chip en een pincode om fraude in geval van verlies of diefstal te voorkomen, en is een handtekening alleen vaak niet meer voldoende. Veel betalingen worden echter in internet-winkels verricht waarbij het niet mogelijk is om een handtekening te zetten. Dan wordt volstaan met het invoeren van de creditcard code en de geldigheidsdatum van de kaart. De ingevoerde gegevens worden (meestal) verzonden vanuit een beveiligde omgeving, wat betekent dat de code “gescrambled” (onherkenbaar gemaakt) wordt. Mocht er toch fraude gepleegd worden met de kaart dan kan men aanspraak maken op de verzekering van de creditcardmaatschappij. Als er bijvoorbeeld een online betaling plaats vindt, maar het product wordt achteraf niet geleverd, dan wordt dit vergoed.

Krediet

Het krediet dat de rekeninghouder heeft hangt af van het netto inkomen. In tegenstelling tot de betaalpas (debetcard) is de creditcard niet rechtstreeks aan een betaalrekening gekoppeld. Meestal vindt per maand verrekening van het openstaande bedrag van de creditcard betalingen via de betaalrekening plaats. Als de betaalrekening daardoor een negatief saldo krijgt dan moet hierover een hoge rente (tot wel 16%) betaald worden. Sommige banken bieden de mogelijkheid om de creditcard betalingen gespreid over langere tijd terug te betalen met een lagere rente. De rente die over creditcard transacties betaald moet worden is hoger dan de gemiddelde rente op een lening. Voor het gebruik van de creditcard wordt jaarlijks geld betaald. Ook moet per transactie een bedrag betaald worden voor het gebruik van de creditcard wat voor extra kosten zorgt.

Geld lenen Persoonlijke lening

Geld Lenen Zonder BKR toetsing

Geld Lenen Zonder BKR

Wie geld wil lenen zonder BKR toetsing zal nog al wat inspanningen moeten verrichten om een bank of financiële instelling te vinden die zijn kredietgegevens niet zal opvragen bij de BKR. Immers de meeste financiële instellingen zullen geen krediet willen verstrekken bij een negatieve BKR. Maar toch blijken er wegen te zijn om, zelfs bij een negatieve BKR notering, een krediet of lening af te sluiten.

Wij zetten voor de duidelijkheid de begrippen die nodig zijn om zo’n weg te vinden, nog eens even onder elkaar:

Stichting Bureau Krediet Registratie

De Stichting Bureau Krediet Registratie ook wel afgekort als Bureau Krediet Registratie (BKR) is gevestigd in Tiel. Het BKR registreert de door consumenten in Nederland afgesloten financiële diensten, rekeningen en diverse aan krediet (lening) gerelateerde producten.

BKR toetsing

Het BKR houdt van elke consument, die een krediet in Nederland afgesloten heeft, een elektronisch dossier bij met behulp van het Centraal Krediet Informatiesysteem. (CKI)

Negatieve BKR

Het BKR gebruikt bepaalde coderingen om de status van leningen aan te duiden. Een betalingsachterstand wordt aangeduid met de A codering, ook wel negatieve BKR genoemd.

Geld lenen zonder BKR toetsing

Als u deze weg wilt bewandelen, en dus de BKR toetsing wilt omzeilen, is het aan te raden bij diverse kredietverstrekkers een offerte aan te vragen om zo in staat te zijn goede afwegingen te maken. Houd hierbij wel in gedachten dat een toetsing bij het BKR een bescherming voor uzelf is, in die zin dat er een halt toegeroepen wordt aan mogelijke financiële overbesteding die tot vervelende consequenties kan leiden. Denk hierbij aan het nakomen van financiële verplichtingen en het tijdig betalen van de vaste lasten.

De financiële instelling die aan deze voorwaarde voldoet zal alleen het inkomen en de vaste lasten bij de beoordeling van de kredietwaardigheid betrekken en aan de hand van deze gegevens wordt vervolgens de maximale hoogte van het te lenen bedrag vastgesteld. Dit wordt het kredietplafond genoemd.

Berichtnavigatie