HypotheekTips

Welke hypotheek moet ik nemen?

Als je van plan bent om een huis te kopen, dan laat je je eerst adviseren over de hoogte van de hypotheek die je kunt krijgen en welke hypotheekvorm het beste bij jou of jullie past. Er zijn namelijk aardig wat hypotheekvormen waaruit je kunt kiezen. Om niet helemaal onbeslagen ten ijs te komen, heeft Veilig Lenen een aantal hypotheken op een rijtje gezet. Dan weet je in ieder geval een beetje waar de adviseur over praat!

Hypotheekvormen onderscheiden zich op basis van hoe je gaat aflossen. Dit is weer onder te verdelen in vier aflossingsvormen.

1. Direct beginnen met aflossen

Met annuïteiten of lineaire hypotheek begin je direct met aflossen. Bij annuïteitenhypotheek betaal je per maand een vast bedrag aan rente en aflossing. In het begin is het rentedeel hoog en het aflossingsdeel laag, in de loop der jaren verandert dit naar een laag rentedeel en een hoog aflossingsdeel. Bij een lineaire hypotheek los je maandelijks een vast bedrag af aan aflossing en rente. In het begin zijn de maandelijkse lasten het hoogst maar dit wordt steeds lager omdat de schuld afneemt en je daardoor minder rente betaalt. Bedenk wel dat het fiscale voordeel dus ook steeds lager wordt.

2. Niet aflossen

Een aflossingsvrije hypotheek betekent dat je niet aflost, je betaalt alleen rente over de hypotheekschuld. Een hypotheekvorm als deze wordt meestal afgesloten in combinatie met een andere hypotheek of als je eigen geld kan inleggen. Je hebt lage maandlasten maar bouwt ook geen vermogen op.

3. Aflossen wanneer het uitkomt

Hieronder valt een krediethypotheek. Eigenlijk is het een doorlopend krediet met de woning als onderpand. Je bepaalt zelf hoe je de lening aflost. De kredietlimiet is gebaseerd op de waarde van de woning, meestal maximaal 75% van de verkoopwaarde. Deze hypotheekvorm wordt eigenlijk alleen afgesloten als tweede hypotheek om woningverbetering te financieren.

4. Aflossen aan het einde van de looptijd

Bij deze hypotheekvormen wordt de hypotheek aan het einde van de looptijd afgelost. Dit wordt geregeld door een koppeling met een beleggingsportefeuille of een levensverzekering. Overigens niet aan te raden op dit moment! De belastingaftrek blijft maximaal. Onder deze regeling vallen o.a. de beleggingshypotheek, effectenhypotheek, levenshypotheek, spaarhypotheek en de hybride hypotheek.

De meeste hypotheken worden voor een periode van 30 jaar afgesloten. Er kan echter veel gebeuren in een dergelijke periode. Je kunt werkloos worden of je wilt na een tijdje weer verhuizen. Daarom is het verstandig je goed te verdiepen in de voorwaarden die aan een hypotheek worden gesteld en dit in je keuze mee te nemen!

HypotheekTips

Hypotheek afsluiten en de kosten notariskosten

Als je een huis koopt, moet je verplicht bij de notaris langs. Zowel de leveringsakte als de hypotheekakte moet immers door de notaris ‘gepasseerd’ worden. De kosten van die aktes, daar schrikken veel mensen van. Een stuk papier, met een aantal standaard tekstblokken uit de computer, waar alleen op bepaalde plekken specifieke gegevens ingevuld moeten worden – hoe ingewikkeld kan dat nu zijn? Waarom moet dat honderden euro’s kosten? Deze vragen worden door consumenten vaak gesteld.

Het ligt natuurlijk niet zo heel eenvoudig dat met een simpel document met wat invulvelden de akte geregeld is. Een notaris moet veel meer dingen doen en let op veel meer aspecten dan wij als buitenstaander weten. Interessant om te weten is wel, dat de tarieven van notarissen inmiddels flink uiteen lopen. Vroeger waren er vaste tarieven, die door iedere notaris gehanteerd werden. Er was geen sprake van prijsconcurrentie en de kosten van de aktes waren dan ook enorm hoog.

In 2003 werden de notaristarieven vrijgegeven. Dat leidde echter niet meteen tot een verlaging van de prijzen. Zolang geen enkele notaris met lagere tarieven ging werken, was er voor niemand de noodzaak om met minder marge genoegen te nemen. Omdat Vereniging Eigen Huis hier niet blij van werd, is zij toen gestart met de Eigen Huis Notarisservice, met duidelijk lagere tarieven dan bij de reguliere notarissen. Die service heeft Eigen Huis op een gegeven moment zelfs kunnen opheffen, omdat de markt inmiddels was opengebroken en er meer notariskantoren waren die bereid waren goedkoper te werken. Onlangs is er onderzoek gedaan naar de werking van de vrije tarieven bij het notariaat, met als conclusie dat deze inmiddels goed werken. Al is niet iedereen het daarmee eens: er zijn notarissen die vinden dat de concurrentie en de lagere tarieven leiden tot een mindere kwaliteit van hun dienstverlening. Zij willen graag de hoge vaste tarieven terug. Helemaal nu de verdiensten van notarissen ernstig zijn teruggelopen door de crisis in de vastgoedmarkt.

Het onderzoeksinstituut, WODC (een centrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie) vindt dit allemaal niet nodig. Ook het instellen van minimumtarieven is in haar ogen geen noodzaak. Wat wel? Dat notariskantoren met hun tijd meegaan. Het aanpassen van de kantoororganisatie en innovatie, dat is nodig voor de notarissen om deze zware periode te overleven.

Wat niet werkt is het uitmelken van consumenten die voor een bepaalde handeling van het kantoor afhankelijk zijn, zoals het terugvragen van teveel betaalde overdrachtsbelasting. Dat kan op dat moment wel wat geld in het laatje brengen, maar is heel slecht voor het imago van het kantoor en de gehele notarisbranche.

HypotheekTips

Executiewaarde wordt niet meer gehaald

De executiewaarde die in een taxatierapport staat, werd altijd als onrealistisch laag gezien. Maar niets is minder waar. Inmiddels brengen huizen bij gedwongen verkoop zelfs minder op. Een notaris vertelt in het FD dat hij de huizen die hij langs ziet komen bij gedwongen verkoop, gemiddeld 10% minder opleveren dan de executiewaarde. Dat komt doordat vastgoedhandelaren, die de veilingen van woningen beheersen, veel minder geïnteresseerd zijn in de woningen.

Dat is niet erg verwonderlijk. Het interessante voor de handelaren was om gebruik te makvan de regeling dat je de overdrachtsbelasting terugkrijgt als je een woning binnen zes maanden alweer doorverkoopt. Ze kochten een woning op een veiling, lieten die in een noodtempo opknappen en verkochten die vervolgens snel door. Dat lukt in de huidige woningmarkt veel minder makkelijk, en als de zes maanden verstreken zijn is de constructie financieel opeens veel minder interessant.

Een gedwongen verkoop levert tegenwoordig dus vaak nog ruim minder op dan de executiewaarde. Dat is een extra strop voor de banken, die uiteindelijk overgaan tot die exeucutieverkoop. Immers hoe lager de opbrengst, hoe groter de restschuld die overblijft. En die restschuld is niet eenvoudig terug te halen bij de oud-eigenaar. Die zat tenslotte al zodanig in de financiële problemen, dat hij de hypotheeklasten niet meer betaalde. Anders was die gedwongen verkoop niet nodig gewest. Maar ja, als de bank langer wacht met verkopen, loopt de achterstand van de klant alleen maar verder op, dat is ook geen oplossing.

Zou dit tot gevolg hebben dat banken nog wat moelijker gaan doen bij het verstrekken van hypotheken? De voorkeur ligt nu al sterk bij NHG-hypotheken, waarbij het risico op restschuld niet voor rekening van de bank komt. Deze tendens zal waarschijnlijk wel invloed hebben op de hoogte van de getaxeerde executiewaardes. En daarmee op de maximaal te verkrijgen hypotheek (als dit zonder NHG is).

HypotheekTips

Actuele en Huidige Hypotheekrente vergelijken

Ieder kent zijn eigen persoonlijke situatie, een hypotheek is ingewikkeld en er verandert continu een hoop bij hypotheken. Wat is nu echt uw maximale hypotheek en wat zijn de meest geschikte hypotheek vormen? Moet ik rekening houden met stijgende hypotheekrente of niet. Wat is de relatie tussen een hypotheek en mijn pensioen. Kan ik lopende levensverzekeringen gebruiken. Wat zijn de valkuilen bij hypotheekrente, kosten koper, boetes, voorwaarden en taxaties?

Hypotheek vergelijken

Als je niet thuis bent in hypotheken zie je al snel door de bomen het bos niet meer met al die hypotheek aanbieders. Daarom kun je je beter laten helpen door een Erkend Hypotheekadviseur. Hij vergelijkt alle aanbieders en samen kom je altijd tot een goede oplossing en resultaat. Zodat je weet waar je aan toe bent, en dat is wel zo prettig toch?

Wanneer je je hypotheek gaat vergelijken, oriënteer je dan wel goed en kijk naar alleen naar de cijfer in een tabel. De cijfers in het overzicht zijn gekoppeld aan een hypotheekvorm, je moet dus geen spaarhypotheek met een aflossingsvrije hypotheek vergelijken. Dit geldt tevens voor de rente type in het overzicht, de variabele rente en een hypotheek met een rentevaste periode van 15 jaar zijn twee verschillende dingen. De voorwaarden die achter deze periode hangen zijn zo anders, dat het vanzelfsprekend is dat de rentepercentages zo met elkaar verschillen. Een goede hypotheek vergelijking laat bij het renteoverzicht precies zijn welke hypotheekvorm erbij past, dit is wel zo handig bij het vergelijken van je hypotheek.

HypotheekTips

Die aflossingsvrije hypotheek toch….

De aflossingsvrije hypotheek heeft het zwaar te verduren. Tros Radar maakt zich er druk over, de PvdA wil de hypotheekrenteaftrek voor deze hypotheekvorm schrappen. Is dat allemaal terecht? Bijna iedereen met een hypotheek heeft wel een aflossingsvrije hypotheek. Meestal niet helemaal aflossingsvrij, maar bijna altijd wel een gedeelte. Waarom? Simpelweg omdat de huizenprijzen al heel lang zo hoog zijn, dat de woonlasten voor een huis waarbij je de hypotheek helemaal aflost, niet te dragen zijn. Als je uitrekent wat je per maand moet betalen bij volledig aflossen van de hypotheek in 30 jaar, schrik je je gewoon wezenloos.

De oplossing die al sinds jaar en dag toegepast wordt: we houden een deel van de hypotheek aflossingsvrij, zodat de woonlasten binnen de perken blijven. Over het aflossingsvrije deel betalen we immers alleen rente, en dat scheelt nogal. De één kiest voor een maximaal aflossingsvrij deel, de ander past het zo in dat de maandlasten nog net te betalen zijn.

Het risico van de aflossingsvrije hypotheek wordt steeds vaker naar voren gebracht. En ja, natuurlijk is er een risico. Als de hypotheekrenteaftrek (na 30 jaar) vervalt, wordt de bruto betaalde hypotheekrente opeens je netto maandlast. Een groot probleem, volgens Tros Radar. Maar dat hoeft natuurlijk niet: als je maar weet wat je doet en er in je financiële toekomstplan rekening mee houdt.

Moet je hypotheek dan helemaal afgelost zijn als je met pensioen gaat? Dat is wat veel mensen denken. Natuurlijk niet! Het is toch helemaal niet gek om nog maandelijks iets voor je woning te blijven betalen? Als je in een huurwoning zit betaal je immers ook elke maand huur.

Radar schrijft in een artikel: ‘aan het einde van de looptijd is het huis nog steeds van de bank’. Wat een onzin! Je huis is niet van de bank, het huis is van jou. Alleen staat er een schuld aan de bank tegenover. Zolang die schuld niet te hoog is ten opzichte van de waarde van je huis, en je netjes elke maand de rente kunt betalen – is er niets aan de hand.

Totdat… de hypotheekrenteaftrek opeens afgeschaft wordt voor aflossingsvrije hypotheken. Want dan heb je opeens niet meer die 30 jaar (of in ieder geval tot 2031) aftrek, maar zouden de brutolasten nu meteen al je nettolasten worden. Zoiets schijnt te staan in een wetsontwerp dat D66 en de ChristenUnie na de verkiezingen willen gaan indienen, met steun van de PvdA. Je zou dan alleen hypotheekrenteaftrek houden voor dat deel van je hypotheek, dat in 30 jaar wordt afgelost. Die aftrek is dan ook niet tot de einddatum voor de hele hypotheek, maar wordt in die 30 jaar steeds minder.

Gevolg? Nou, de maximaal te krijgen hypotheken gaan flink dalen, met natuurlijk een weerslag op de huizenprijs. Overdrachtsbelasting kan dan wel afgeschaft worden, waardoor er ook minder hypotheek nodig zal zijn voor het kopen van een huis. En mensen worden gestimuleerd om te kiezen voor volledige aflossing van hun hypotheek. Laten we eerst eens goed doorrekenen wat de effecten precies zullen zijn op de maandelijkse budgetten van mensen. Want er zitten al genoeg mensen in de financiële problemen. Het lijkt me niet handig om dat nog erger te maken door op deze manier iets aan de hypotheekrenteaftrek te doen.

HypotheekTips

Wilders frustreert huizenmarkt

Een heftige gebeurtenis, afgelopen zaterdag. Geert Wilders loopt weg uit het bezuinigingsoverleg. Terwijl – als we Rutte en Verhagen mogen geloven – er een pakket aan maatregelen lag waar ze het allemaal over eens waren. Een actie met grote gevolgen. Het afbreken van het overleg heeft ervoor gezorgd dat premier Rutte gisteren het ontslag van zijn kabinet heeft ingediend bij de Koningin. Logisch: met een minderheidskabinet is het lastig regeren – als de gedoogsteunpartij heeft aangegeven niet meer te gedogen.

Met de val van het kabinet komen een hoop zaken stil te liggen. Een demissionaire regering kan over een heleboel zaken niet beslissen. Dus moeten we wachten op een nieuwe regering. Daarvoor moeten eerst verkiezingen gehouden worden. Naar verwachting komen die pas in september, ná de zomer dus.

Maatregelen om de huizenmarkt op gang te helpen laten nu dus nog veel langer op zich wachten. Duidelijkheid over de hypotheekrenteaftrek is zo’n maatregel. Ook al betekent het dat het belastingvoordeel over hypotheekrente zal afnemen: als duidelijk is wát er gaat gebeuren zal dat naar verwachting toch positief zijn voor de woningverkoop. Zo’n beslissing zal zéker niet door een demissionaire regering genomen worden.

Ook zijn we nog steeds in afwachting van de vervolgstap op het gebied van de overdrachtsbelasting. Op dit moment staat deze nog op 2%, maar dat was een tijdelijke verlaging die zou duren tot 1 juli 2012. Die datum komt steeds dichterbij, en de roep om een langere periode van verlaagde overdrachtsbelasting – of geheel afschaffen van de verhuistax – klinkt al een tijdje. Uitsluitsel is er nog steeds niet over.

De verlaging per 1 juli weer teruggedraaid wordt, zal de woningmarkt wellicht nog verder in elkaar storten dan nu al is gebeurd. Op zich lijkt dit een onderwerp waar de huidige bewindslieden nog best een beslissing over kunnen nemen. Laten ze dat dan ook snel doen!

HypotheekTips

Kopen voor starter goedkoper?

De overdrachtsbelasting is velen een doorn in het oog. De VEH stelt voor om deze heffing bij starters maar even een tijdje achterwege te laten. Om de woningmarkt te stimuleren. Die nare overdrachtsbelasting toch. Zodra je een handtekening zet bij de notaris, ben je al 6% van de koopsom van een woning kwijt. Echt kwijt, je krijgt er immers niets voor terug. En het kan behoorlijk lang duren voordat je die 6% terugverdiend hebt. Dat terugverdienen kan tenslotte alleen maar door een stijging van de waarde van je huis.

De meeste woningkopers nemen de overdrachtsbelasting, net als de andere kosten koper, mee in de financiering van hun huis. De hypotheek die wordt afgesloten is daardoor hoger dan de waarde van de woning. Wordt het huis na een x aantal jaren verkocht, dan is het niet fijn als je een restschuld overhoudt. Dat gebeurt wel, als de hypotheek op dat moment hoger is dan de verkoopprijs van het pand. Zo’n restschuld kun je volgens de nieuwe hypotheekregels misschien dan wel ‘doorrollen’. Daarmee wordt het verschil tussen de waarde van het huis en de hoogte van de hypotheek echter alleen maar groter. In negatieve zin.

Er zijn nogal wat potentiële kopers, die zich door de overdrachtsbelasting laten tegenhouden om de sprong te wagen. De Vereniging Eigen Huis heeft onderzocht dat maar liefst 45% van de huurders eerder een huis zou kopen als er geen overdrachtsbelasting geheven werd. Bij jongeren is dat percentage nog hoger: 53% zou eerder een woning aanschaffen als daarbij niet meteen 6% aan het Rijk hoeft te worden afgedragen.

Dat maakt dat de VEH met een nieuw voorstel komt om de woningmarkt te stimuleren: stel startende woningkopers tijdelijk vrij van de heffing van overdrachtsbelasting. Zo zouden er flink wat geïnteresseerden de huizenmarkt betreden, om hun eerste woning te kopen. Flinke instroom van starters, betekent ook dat doorstromers weer meer mogelijkheden hebben. Er zijn immers genoeg doorstromers die wel wíllen verhuizen, maar pas serieus naar andere huizen gaan kijken als ze een koper hebben voor hun huidige woning. Dat zou dan zo’n starter kunnen zijn, die durft te kopen als er geen overdrachtsbelasting geheven wordt.

HypotheekTips

Plan Rabobank maakt weinig kans

Vorige week schreven we al over het voorstel van de Rabobank om de hypotheekmarkt grondig te hervormen. Terug naar echt aflossen, zouden ze willen. Het plan lijkt weinig kans te maken. Alhoewel de andere grootbanken en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zeker niet afwijzend tegenover het idee stonden, krijgt de Rabo er waarschijnlijk toch geen voet mee aan de grond. Nadat allereerst de Vereniging Eigen Huis en de verschillende hypotheekadviesketens ernstige bezwaren uitten, bleek dat ook in de politiek weinig steun bestaat.

Premier Rutte gaf al snel aan niets te voelen voor het alweer op zijn kop zetten van de hypotheekregels. De nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financieringen zou eerst de kans moeten krijgen om effect te laten zien. En die moet nog ingaan. Onze minister van Financiën, Jan Kees de Jager, schaarde zich achter de minister-president.

Het zou vanuit de politiek ook vreemd zijn om erin mee te gaan. De coalitiepartijen VVD en CDA hebben, net als gedoogpartner PVV, immers om het hardst geroepen dat er niet getornd gaat worden aan de hypotheekrenteaftrek. Het doorvoeren van de Raboplannen zou wel degelijk een afname van die aftrek betekenen.

In dezelfde lijn van kansarme voorstellen ligt de wens van minister Donner om aan de overdrachtsbelasting te sleutelen. Afschaffen of beperken van de overdrachtsbelasting zou een impuls kunnen geven aan de woningmarkt, die volledig op zijn gat ligt. De andere ministers zien ook dit niet zitten. De overdrachtsbelasting brengt heel veel geld in het laatje, en als deze inkomstenbron wegvalt moet er elders weer meer bezuinigd worden. Ook daar zou je een beperking van de hypotheekrenteaftrek voor kunnen gebruiken, maar dat is geen optie. Beetje hetzelfde verhaal dus.

Ondertussen geven al deze plannen en verhalen alleen maar onrust in een markt die wel eens wat rust kan gebruiken. Niemand gaat een huis kopen, als er sprake van is dat de overdrachtsbelasting wellicht gaat verdwijnen of verminderen. Of als er onduidelijkheid is over de toekomst van de hypotheekrenteaftrek. Niet voor niets dringt VEH er bij het kabinet op aan om nu toch echt snel met een duidelijke woonvisie te komen. Daarmee komt er hopelijk wat rust in de markt.

HypotheekTips

Geld over door overdrachtsbelasting

De maatregel om de overdrachtsbelasting tijdelijk te verlagen naar 2%, heeft de nodige gevolgen voor degenen die net de hypotheek in kannen en kruiken hebben. Het klinkt allemaal vrij eenvoudig. Voor de duur van een jaar wordt de overdrachtsbelasting verlaagd van 6% naar 2%. Eens kijken of dat een impuls geeft aan de stilgevallen woningmarkt. Wat betekent dit voor de hypotheken?

Zoals we vorige week al schreven, bij het aankondigen van de maatregel, zal de maximale hypotheek hierdoor automatisch verlaagd worden. In de nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financieringen is immers opgenomen dat er 104% van de woningwaarde plus eventuele overdrachtsbelasting gefinancierd kan worden. Dat wordt dan nu 106% in totaal. Dat komt mooi uit voor degenen die wat betreft hun inkomen net tegen grenzen aanliepen, die krijgen hierdoor net wat meer ruimte om een woning te kopen.

Wat gaat het doen voor het NHG-maximum? Daar staat de overdrachtsbelasting nergens specifiek beschreven. Bij aankoop van een bestaande woning kan 12% aan bijkomende kosten meegefinancierd worden. De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen heeft al aangegeven dat dit voor de duur van de verlaagde overdrachtsbelasting aangepast zal worden naar 8%.

Hoe zit het voor de mensen die net een hypotheek voor een woningaankoop hebben rondgemaakt? Die zal ongetwijfeld gewoon verlaagd worden met het voordeel van de overdrachtsbelasting. Dat kan wel gedoe opleveren, bijvoorbeeld als de klant eigenlijk iets meer had willen lenen voor verbouwing, maar tegen de grens van het inkomen aanliep. Die kan die ruimte nu alsnog krijgen. Een verbouwing verhoogt immers de woningwaarde. Dit zal wel goed afgestemd moeten worden met de tussenpersoon of geldverstrekker.

Dan tot slot de mensen die in de afgelopen weken, vanaf 15 juni 2011, een woning geleverd hebben gekregen. Bij hen is door de notaris gewoon 6% overdrachtsbelasting ingehouden. Zij doen er verstandig aan hun notaris te bellen: die moet de teveel betaalde overdrachtsbelasting terugvorderen bij de fiscus, waarna het naar de klant overgemaakt kan worden. Maar LET OP: als dat geld uit een hypotheek afkomstig was en niet gebruikt wordt voor de woning, dan levert dat wel een box 3 deel in de hypotheek op. De rente daarover is niet fiscaal aftrekbaar, daar moet je dan bij de belastingaangifte wel rekening mee houden. Verstandiger is eigenlijk om het terugontvangen geld direct af te lossen op de hypotheek.

HypotheekTips

Overdrachtsbelasting toch omlaag

De ministerraad heeft het nog niet helemaal officieel besloten, maar alle geluiden duiden erop dat de overdrachtsbelasting toch als middel gebruikt gaat worden om de verkoop van woningen te stimuleren. Tenminste, om dat te proberen.

Vorige week waren er al geluiden over een afschaffing van de overdrachtsbelasting, of iets in die richting, maar toen leken de ministers het er nog niet erg over eens te kunnen worden. Zo’n maatregel kost immers wel veel geld: de schatkist ontvangt 3,5 miljard euro per jaar aan overdrachtsbelasting. Door deze van 6% naar 2% te verlagen, scheelt dat de overheid 2,3 miljard euro aan inkomsten. Dat willen ze opvangen door een bankenheffing. Dat heeft twee kanten. Aan de ene kant: ach, de banken moeten dan een extra belasting betalen maar die profiteren ook van een betere woningmarkt. Meer woningverkopen betekent immers ook meer hypotheken om af te sluiten. Aan de andere kant: de heffing wordt ongetwijfeld doorberekend aan de bankklanten. Daardoor betalen uiteindelijk ook mensen met een huurwoning mee aan het op gang helpen van de huizenmarkt. Eigenlijk zou het logischer zijn om de financiering te regelen met een aanpak van de hypotheekrenteaftrek. Maar ja, dat is natuurlijk geen optie voor het kabinet – ze hebben in de verkiezingsperiode en in het regeerakkoord immers heel hard geroepen dat er niet gesleuteld gaat worden aan die aftrek.

Zal het helpen, deze tijdelijke verlaging van de overdrachtstaks? Misschien een beetje. Misschien dat er starters zijn die door deze lagere kosten koper nu wel de stap durven te wagen om een huis te kopen. En de verkopers van die woningen kunnen dan weer doorstromen, waardoor er ook weer andere woningen verkocht worden. Enzovoort, het zou een sneeuwbaleffect kunnen opleveren.

Zouden ze ook nagedacht hebben over de gevolgen voor de hypotheken? Volgens de nieuwe gedragscode mag maximaal 110% van de koopsom geleend worden, of eigenlijk 104% plus overdrachtsbelasting. Dat wordt komend jaar dus maximaal 106% dan. Hoe gaat het met de mensen waarvan de hypotheek al in kannen en kruiken is? Daar moet dit allemaal aangepast worden. Maar goed, vooralsnog heeft de hypotheekwereld het nog niet heel druk, dus dan hebben ze even wat te doen!