Doorlopend Krediet Afsluiten Tips Geld lenen Persoonlijke lening

Geld lenen met BKR: Wat is BKR?

Om het onverantwoord lenen enigszins te kunnen inperken is in Nederland het Bureau Krediet Registratie in het leven geroepen. Dit bureau beheer het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) waarin alle dossiers worden bewaard van afgesloten kredietcontracten waaronder lening en rood staan bij de bank vallen maar ook telefoonabonnementen die niet of slechts gedeeltelijk zijn afbetaald.

Op het moment dat iemand aanklopt bij een financiële instelling zoals een bank of een andere kredietverstrekker met het verzoek om een lening dan zal er in de meeste gevallen eerst een toetsing plaatsvinden bij het BKR. Komt hieruit naar voren dat de aanvrager van de lening al staat genoteerd bij het BKR dan is de kans groot dat de lening zal worden afgewezen.

Verleden

Dit kan zelfs gebeuren wanneer er in het verleden een lening genoteerd heeft gestaan maar deze inmiddels is afbetaald. Het BKR laat namelijk alle afgesloten kredietcontracten en dergelijke voor een periode van vijf jaar in het CKI staan. Tegenwoordig zijn er ook financiële instellingen die enkel naar de persoonlijke en financiële situatie kijken zoals dit op het moment is wanneer de leningaanvraag wordt gedaan. Dit voorkomt dat men, ten onrechte, last ondervindt van een eerder afgesloten maar inmiddels afbetaalde lening. In de meeste gevallen zal een financiële instelling die deze werkwijze hanteert ook nalaten om het BKR in kennis te stellen van de nieuw verstrekte lening.

De consument kan zijn gegevens bij BKR in Tiel ophalen indien hij of zij minimaal drie dagen van te voren telefonisch een afspraak maakt met de afdeling Inlichtingen & Inzage.

Wat wordt er geregistreerd en hoe lang?

Als u geld leent en het gaat om een bedrag vanaf ongeveer € 450, dan moet de geldgever die lening aanmelden bij BKR. Daar worden dan bijgehouden: uw naam en adres, geboortedatum, het soort lening, de hoogte ervan en de eerste en laatste maand van aflossing. Heeft u meer dan 2 maanden betalingsachterstand, dan meldt de geldgever dat ook, maar niet voordat hij contact met u heeft opgenomen. Bij een aantal kredietvormen (zoals klantenkaarten of een krediet gekoppeld aan een betaalrekening) wordt niet het daadwerkelijk opgenomen krediet geregistreerd, maar het mogelijk op te nemen krediet. Dit betekent dat -zelfs als u niets heeft opgenomen- u toch al een deel van uw totale kredietruimte heeft gebruikt. Hierdoor kunt u moeite hebben een nieuw krediet te krijgen.

Heeft u al vijf jaar geen krediet meer lopen, dan verdwijnen al uw gegevens uit de registratie: u bent dan weer een onbekende voor het BKR. De registratie is beperkt tot kredieten en middelen waaruit eenvoudig een krediet kan voortvloeien (zoals creditcards, winkelpassen). Huurschuld staat er dus niet in. Ook de lening die u bij familie afsluit wordt niet geregistreerd. Een studieschuld evenmin (hoewel dat in de toekomst waarschijnlijk wel gaat gebeuren). Uw hypotheek wordt ook niet opgenomen, behalve als u een betalingsachterstand heeft van meer dan 120 dagen. De Nederlandse privacywetgeving is duidelijk en streng: u kunt uw registratie dus inzien. U kunt zien wat er van u geregistreerd staat en wie uw gegevens geraadpleegd heeft. Stap naar een bank met uw legitimatiebewijs en 5 euro en (praktisch) elke bank kan het voor u regelen.

Gevolgen

De BKR-informatie uit CKI helpt deelnemers bij hun afweging of het verantwoord is een krediet of gsm-abonnement te verstrekken. Verantwoord voor de consument en voor henzelf. Zo helpt BKR voorkomen dat de consument meer leent dan hij of zij kan aflossen. Aan de andere kant draagt BKR bij aan het beperken van financiële risico’s voor kredietverleners. Hoewel dit voor sommige mensen een goede oplossing is kan deze manier van handelen ook ernstige financiële problemen veroorzaken. Men loopt immers het risico om meer te lenen dan verantwoord is waardoor men wellicht de schulden niet meer kan terugbetalen. Men zou zo in een negatieve neerwaartse spiraal terecht kunnen komen.

Geld lenen Persoonlijke lening

Geld Lenen Zonder BKR toetsing

Geld Lenen Zonder BKR

Wie geld wil lenen zonder BKR toetsing zal nog al wat inspanningen moeten verrichten om een bank of financiële instelling te vinden die zijn kredietgegevens niet zal opvragen bij de BKR. Immers de meeste financiële instellingen zullen geen krediet willen verstrekken bij een negatieve BKR. Maar toch blijken er wegen te zijn om, zelfs bij een negatieve BKR notering, een krediet of lening af te sluiten.

Wij zetten voor de duidelijkheid de begrippen die nodig zijn om zo’n weg te vinden, nog eens even onder elkaar:

Stichting Bureau Krediet Registratie

De Stichting Bureau Krediet Registratie ook wel afgekort als Bureau Krediet Registratie (BKR) is gevestigd in Tiel. Het BKR registreert de door consumenten in Nederland afgesloten financiële diensten, rekeningen en diverse aan krediet (lening) gerelateerde producten.

BKR toetsing

Het BKR houdt van elke consument, die een krediet in Nederland afgesloten heeft, een elektronisch dossier bij met behulp van het Centraal Krediet Informatiesysteem. (CKI)

Negatieve BKR

Het BKR gebruikt bepaalde coderingen om de status van leningen aan te duiden. Een betalingsachterstand wordt aangeduid met de A codering, ook wel negatieve BKR genoemd.

Geld lenen zonder BKR toetsing

Als u deze weg wilt bewandelen, en dus de BKR toetsing wilt omzeilen, is het aan te raden bij diverse kredietverstrekkers een offerte aan te vragen om zo in staat te zijn goede afwegingen te maken. Houd hierbij wel in gedachten dat een toetsing bij het BKR een bescherming voor uzelf is, in die zin dat er een halt toegeroepen wordt aan mogelijke financiële overbesteding die tot vervelende consequenties kan leiden. Denk hierbij aan het nakomen van financiële verplichtingen en het tijdig betalen van de vaste lasten.

De financiële instelling die aan deze voorwaarde voldoet zal alleen het inkomen en de vaste lasten bij de beoordeling van de kredietwaardigheid betrekken en aan de hand van deze gegevens wordt vervolgens de maximale hoogte van het te lenen bedrag vastgesteld. Dit wordt het kredietplafond genoemd.