Verzekeringen

Verschil tussen naturapolis en restitutiepolis

Wij Nederlanders zijn allemaal verplicht verzekerd tegen ziektekosten via een zogenaamde zorgverzekering. De basisverzekering is voor iedereen gelijk, het verschil zit hem vooral in de aanvullende verzekeringen. Maar uit onderzoek blijkt dat er maar weinig mensen zijn die precies het verschil weten tussen een naturapolis en een restitutiepolis. Ze weten meestal wel wat ze betalen aan aanvullende verzekeringen, hoe hoog het eigen risico is, wanneer ze dat gebruiken en wat wel en niet wordt vergoed vanuit de zorgverzekering. Maar ze kunnen dus niet goed aangeven wat de verschillen zijn tussen een naturapolis en een restitutiepolis.

Naturapolis

Bij een naturapolis kunnen de verzekerden van hun zorgverzekeraar kiezen uit een aantal zorgaanbieders waarmee de zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten. In die zin is er dus een beperkte keuze en is de verzekerde niet geheel vrij in zijn of haar keuze voor een specifieke zorgaanbieder die dus geen contract met de verzekeraar heeft. Ga je dan toch, tegen de regels van de zorgverzekeraar in, naar een andere zorgaanbieder, dan heb je de kans dat de medische kosten dan niet geheel worden vergoed. In sommige gevallen moet dan de hele behandeling door de desbetreffende zorgaanbieder zelf worden betaald. Een groot voordeel van de naturapolis is wel dat het de goedkoopste polis is. Wie toch naar een andere zorgaanbieder gaat, krijgt niet alles vergoed. Soms moet hij de behandeling volledig zelf betalen. Het voordeel van een naturapolis is dat het de goedkoopste polis op de zorgmarkt is.

Restitutiepolis

De restitutiepolis is de duurste polis van de drie polissen. Toch kan het nuttig zijn een restitutiepolis te nemen. Bijvoorbeeld in het geval dat de verzekerde volledig zelf wil kunnen bepalen naar welke zorgaanbieder hij gaat, of als de zorgaanbieder dichter in de buurt is. Maar omdat de zorgverzekeraar geen contract heeft met de gekozen zorgaanbieder, betaalt de verzekerde de kosten eerst zelf en declareert die later weer bij de zorgverzekeraar. De verzekeraar betaalt dan vervolgens alles of een deel van het behandelbedrag terug aan de verzekerde

Verzekeringen

Autoverzekering vergelijken? Soorten autoverzekering

Wat is een WA-Verzekering?

Iedereen in Nederland die een auto op naam heeft is verplicht om een WA Verzekering af te sluiten. Een WA-Verzekering vergoedt de schade die is veroorzaakt aan anderen door jou auto. Het maakt niet uit of die ander nu een voetganger, fietser, hond, tuinhek of een andere auto is. Dit betekent dus dat de schade aan jezelf en aan je eigen auto dus NIET verzekerd is! De schade aan de inzittenden die in je auto aanwezig zijn is echter weer wel verzekerd. Voor het verhalen van autoschade heb je echter een rechtsbijstandverzekering nodig.

De minimale dekking waaraan alle verzekeringsmaatschappijen volgens de wet moeten voldoen voor een WA verzekering bedraagt € 907.560,- per gebeurtenis. Bij de grote verzekeringsmaatschappijen zoals Interpolis, Unive, Centraal Beheer en OHRA varieert de dekking zelfs tussen de 2 en de 2,5 miljoen euro!

Wat kost een WA Verzekering?

Wat een WA-Verzekering kost hangt van meerdere factoren af. Om een autoverzekering te berekenen moet je rekening houden met de volgende factoren

WA-premie hangt af van woonplaats

De premie voor een Peugeot 307 is bijvoorbeeld in Amsterdam veel hoger dan de premie in Venray. In Amsterdam is het veel drukker en er rijden wel 10 x zoveel auto’s als in Venray. De kans dat je een ongeluk veroorzaakt is in Amsterdam dus vele malen groter. Daarom betaal je daar dus ook meer voor je Wa verzekering.

WA-premie hangt af van gewicht

Hoe zwaarder je auto, hoe hoger de premie van je Wa verzekering. Stel je voor dat je met een snelheid van 30 km/u tegen een andere auto botst. De schade aan die auto zal een stuk minder groot zijn wanneer je auto geen 1500 maar slechts 750 kilo weegt.

Wat is een Beperkt Casco Verzekering?

Naast de verplichte WA verzekering, waarbij je dus alleen verzekerd bent voor de schade aan derden, is het ook mogelijk om je eigen auto te verzekeren. De goedkoopste variant is de Beperkt Casco verzekering, beter bekend als WA+, WA extra of mini casco.

Wat dekt een Beperkt Casco Verzekering?

Bij Beperkt Casco is je auto verzekerd tegen een aantal met name genoemde van buiten komende onheilen. Het is dus altijd van belang om goed na te kijken wat die met name genoemde onheilen dan zijn. Dit kan namelijk per verzekeringsmaatschappij verschillen.

Meestal is je auto bij Beperkt Casco verzekerd tegen:

  • Brand
  • Storm
  • Diefstal
  • Joyriding
  • Ruitbreuk
  • Botsingen met loslopende dieren

Dagwaarde

Bij een Beperkt Casco verzekering wordt altijd uitgegaan van de oorspronkelijke cataloguswaarde van een auto. Echter wanneer je auto gestolen wordt krijg je slechts de dagwaarde van je auto uitgekeerd. Naast de Beperkt Casco verzekering kennen we ook nog de Volledig Casco verzekering.

Wat is een Volledig Casco Verzekering?

Als je een autoverzekering wilt afsluiten dan is de meest uitgebreide verzekering de Volledig Casco verzekering. Deze verzekering is beter bekend onder de naam All Risk. Deze verzekering sluit je net als de Beperkt Casco af in combinatie met een WA verzekering.

Wat dekt een Volledig Casco Verzekering?

Een Volledig Casco verzekering dekt naast alle met name genoemde van buiten komende onheilen ook zelf veroorzaakte ongevallen zoals botsen, slippen, aanrijdingen en te water raken.

Autoverzekering eigen Risico

De meeste verzekeraars hanteren voor zowel beperkt als volledig casco een eigen risico. Meestal is dit een eigen risico van € 135,- per gebeurtenis. Dit betekent dus dat als je een schade claimt van € 1000,- je € 865,- krijgt uitgekeerd.

Autoverzekering dagwaarde

Bij een Volledig Casco verzekering wordt altijd uitgegaan van de oorspronkelijke cataloguswaarde van een auto. Echter wanneer je je auto total loss rijdt krijg je slechts de dagwaarde van je auto uitgekeerd. Denk daarom goed na als je geld gaat lenen bij een kredietverstrekker! Je kunt beter gaan sparen…

Wat is een Inzittenden Verzekering?

Het is dus mogelijk om je auto te verzekeren. Daarnaast is het ook mogelijk om jezelf en eventuele inzittenden te verzekeren. Het is namelijk goed mogelijk dat iemand bij een ongeluk letsel oploopt of zelf komt te overlijden. Daarom is het verstandig om een Inzittenden verzekering af te sluiten. De meeste maatschappijen kennen 2 soorten:

Ongevallen Inzittenden Verzekering

Het kenmerk van een Ongevallen Inzittenden Verzekeringis dat dat deze slechts op twee momenten tot uitkering komt:

  • Bij overlijden.
  • Bij blijvende invaliditeit.

De hoogte van uitkering verschilt weer per maatschappij. De hoogte van deze uitkeringen zijn in de praktijk vrij beperkt.

Schade Verzekering Inzittenden

De Schade Verzekering Inzittenden is qua dekking veel uitgebreider. Deze verzekering dekt namelijk de werkelijke schade aan en van de Inzittenden die ontstaat na een ongeval. Zowel materieel als immaterieel. Denk hierbij aan inkomstenderving, smartengeld, tijdelijke invaliditeit of kapotte kleding. De maximale dekking per gebeurtenis is bij de meeste maatschappijen maar liefst 1 miljoen euro.

Berichtnavigatie