Persoonlijke lening
aanvragen? Persoonlijke lening tips. 

Een Persoonlijke Lening is een lening met een vaste rente, een vaste looptijd en een vast maandelijks termijnbedrag (aflossing + rente). In tegenstelling tot bij een Doorlopend Krediet kunnen afgeloste bedragen bij een Persoonlijke Lening niet opnieuw worden opgenomen. Ook extra geld lenen boven het kredietbedrag is niet toegestaan. Is er toch extra geld nodig dan moet een nieuwe lening afgesloten worden. Het is gebruikelijk dat bij vervroegd aflossen een boete betaald moet worden.

Een persoonlijke lening is een term uit het bankwezen die wordt gebruikt om een bepaalde vorm van een consumptief krediet mee aan te duiden. Bij een persoonlijke lening krijgt men het geleende bedrag in één keer door de kredietverstrekker uitbetaald.

Het is daarna de bedoeling dat de leningnemer de lening in een vooraf vastgesteld aantal termijnen gaat terugbetalen. Men dient echter wel rekening te houden met het feit dat de kredietverstrekker het geld niet zomaar beschikbaar stelt. De leningnemer dient naast de aflossing ook een deel rente te betalen. Elke afbetalingstermijn bestaat hierdoor uit een deel aflossing en een deel rente. De rente wordt berekend door een vooraf afgesproken percentage van het nog af te lossen deel van de lening te nemen.

Doorlopend Krediet en de voorwaarden. 

Bij het afsluiten van een persoonlijke lening worden alle afspraken in een leenovereenkomst vastgelegd. Hierbij kan men denken aan de looptijd en de hoogte van de rente die gelden voor de lening. Gedurende de looptijd kunnen de afspraken die in de overeenkomst zijn vastgesteld dan ook niet meer worden gewijzigd. Dit geldt voor zowel de financiële instelling die de lening heeft verstrekt als voor de leningnemer.

Persoonlijke lening afsluiten? De zekerheden en de voorwaarden

Tegenover de lage flexibiliteit van de Persoonlijke Lening staat maximale zekerheid over looptijd, rente en af te lossen bedragen. De Persoonlijke Lening wordt meestal door particulieren aangevraagd als er eenmalig een groot bedrag nodig is voor bijvoorbeeld de aanschaf van een auto of caravan.

In tegenstelling tot bij een doorlopend krediet kan bij een persoonlijke lening het afgeloste deel van de lening niet opnieuw worden opgenomen. Het verloop van een persoonlijke lening staat namelijk helemaal vast zonder de mogelijkheid om tussentijds wijzigingen aan te brengen. In het algemeen is de rente, die als vergoeding dient te worden betaald voor een persoonlijke lening, hoger dan die voor een hypotheek in verband met het ontbreken van de zekerheid. Daarentegen is de rente weer lager dan bij een doorlopend krediet om het renterisico ontbreekt.

Wanneer kiest u voor een persoonlijke lening?

Een persoonlijke lening is een slimme keuze voor de aanschaf van dure spullen met een relatief beperkte levensduur. U kunt dan de looptijd van de lening afstellen op de duur van de consumptiegoederen. Een goed voorbeeld is de aanschaf van een nieuwe auto. Op het moment dat u klaar bent met aflossen, is het weer tijd voor een ander voertuig. Veel mensen gebruiken de persoonlijke lening dan ook om hun nieuwe auto mee te financieren.

De rente staat bij een persoonlijke lening de gehele looptijd vast. Dit is vooral gunstig bij een lage rentestand. U betaalt de lening terug in een vast aantal gelijke termijnen. Zo weet u precies welk bedrag u elke maand moet aflossen. Helaas gaat deze vastigheid ten koste van elke vorm van flexibiliteit. Maandelijks minder aflossen omdat u bijvoorbeeld krap bij kas zit, is niet toegestaan. En als u sneller wilt aflossen, moet u vaak een boeterente betalen.

Het grootste voordeel van de persoonlijke lening is dat u zeker weet dat uw schuld aan het einde van de looptijd is afgelost. Vroeger was de maximale looptijd van een persoonlijke lening vijf jaar. Dit had vaak hoge maandlasten tot gevolg. Dat is nu in de veranderd. De meeste banken hebben beter inzicht in de financiële positie van hun klanten dan de gespecialiseerde kredietverstrekkers en willen daarom wel een persoonlijke lening met een looptijd van tien jaar aanbieden.

Persoonlijke lening Tips